Låneprodukter är en definition av vilka lånetyper som en finansiell institution väljer att erbjuda sina kunder. Denna låneprodukt kan fungera som en mall för olika sorters lånekonton. Du kan som kund exempelvis ansöka om mikrolån eller sms-lån i olika summor, samt företags- och konsumentlån.

SMS-lån

SMS-lån kallas också för snabblån och är en sorts kredit som gör det möjligt för låntagaren att på ett enkelt och snabbt sätt låna små summor. Detta sker oftast via låntagarens mobiltelefon där hen har en kommunikation via SMS med kreditföretaget. Detta har lett till att låneformen kallas för ”SMS-lån”. Låntagaren har på detta sätt möjlighet att snabbt få ett belopp på kontot, vanligtvis mellan 500 och upp till 3 000 kronor. SMS-lån har fått ett dåligt rykte på grund av sin höga effektiva årsränta på mellan 700 och 800 procent, vilket leder till att många får problem med att återbetala lånen.

Företagslån

De flesta banker lånar idag ut pengar även till företag. Men låneformen kan vara olika, där vi exempelvis kan hitta vanliga företagslån, företagskredit och så kallad ”factoring”. En svensk långivare brukar vanligtvis godkänna alla typer av bolag som låntagare för företagslån, men verksamheten behöver vara registrerad och aktiv i Sverige. Ett annat sätt att finansiera företaget är att belåna dess fakturor via ”factoring”. Bolaget tar dina fakturor som säkerhet med en relativt hög avgift, men du slipper utsättas för kreditupplysningar. Slutligen finns alternativet företagskredit som har samma funktion som ett privat kreditkort. Det ger dig ett snabbt sätt att få in pengar till verksamheten och gör det möjligt att täcka oförutsedda utgifter.

Konsumentlån

Detta är ett av de mest populära lånen i Sverige, där kunden lånar pengar för privatkonsumtion i form av produkter och tjänster. Konsumenten kan exempelvis välja att investera i elektronik, kläder, resor eller annat som länge varit en dröm men som varit ouppnåeligt av ekonomiska skäl. Lånet brukar oftast kräva dokumentation och säkerhet för att godkännas.