Handelshögskolan på Sveavägen i Stockholm är inrymd i en byggnad som påminner om ett italienskt renässansslott. Skolan är praktiskt inriktad eftersom den är skräddarsydd efter de behov som näringslivet och den offentliga förvaltningen efterfrågar. Du behöver inte gå arbetslös länge efter din handelsexamen. Skolan har täta kontakter med arbetsmarknaden och du har många möjligheter att skapa ett kontaktnät under din utbildningstid. Kanske har du redan blivit headhuntad av någon uppåtsträvande fondkommissionär innan du gått klart?

Det finns ett stort behov av experter på den finansiella marknaden. Såväl privatpersoner som företag behöver rådgivning för att kunna placera sina likvida medel. Vilken sparform ger bäst avkastning i nuläget? Obligationer, aktier, fastigheter eller dyra viner? Och vad menas med bitcoin value? Dessa kunskaper är färskvara och det är bara de insatta som kan göra rätt investeringar på finansmarknaden. Att vara handelsutbildad ger goda kunskaper som du sedan kan använda i din rådgivning. Via courtage och avgifter tar du betalt för dina tjänster.

En historisk tillbakablick

Under 1900-talet har ekonomistudenternas antal ökat explosionsartat. Skolans första adress var på Brunkebergs torg 2, på en tomt där senare Sveriges Riksbank uppfördes. I dagsläget genomförs omfattande renoveringar och tillbyggnader av skolan med hjälp av donationer från forna elever. Handelshögskolan förvärvade 2008 högskolan Center for Retail i Norrtälje.

Utbildningssätet har hela världen i siktet. Handelshögskolan i Stockholm har filialer i Riga och Sankt Petersburg. Det var Staffan Burenstam Linder som grundade dessa högskolor eftersom han ville ge möjligheter för ryska och lettiska studenter att inhämta kunskaper om det västerländska ekonomiska systemet efter murens fall. Såväl Lettland som Ryssland är medintressenter i skolorna.

Det krävs mycket goda studieresultat från gymnasiet för att kvalificera sig till en utbildningsplats på Handelshögskolan. Bland de prominenta personer som gått på Handelshögskolan kan nämnas artisten Alexander Bard, fastighetsmäklaren Fredrik Eklund, samt finansminister Magdalena Andersson.