I den här sektionen presenterar vi marknadens låneprodukter och gör en ingående analys av fenomen som SMS-lån och konsumentlån. Vi förklarar också bakgrunden till belåning av fakturor, så kallad ”factoring.”