Finansiella tjänster brukar definieras som olika tjänster som finns inom finansbranschen. Hela finansindustrin omfattar en stor mängd organisationer som har som uppgift att hantera pengar. Bland dessa går det att hitta försäkringsföretag, banker, aktiemäklare och företag med statsfinansiering.

Svenskt bankväsende

Banker har som affärsidé att skapa pengar i egenskap av krediter. Banker kan också agera mellanhand och sköta utlåning samt inlåning av pengar. De erbjuder även tjänster som möjliggör handel med värdepapper som obligationer och aktier, och betalningstjänster för att exempelvis betala räkningar. I vårt svenska banksystem finns ett antal banker som konkurrerar med varandra om kunderna.

Det finns flera sorters banker, som föreningsbanker, sparbanker, medlemsbanker, affärsbanker, pantbanker och en centralbank. Vår centralbank heter ”Sveriges Riksbank” och grundades år 1668 med beslut från riksdagen. Riksbanken har ansvar för vår penningpolitik och för att bevara ett fast penningvärde.

Aktiemäklare

Det går att tjäna mycket pengar på aktiemarknaden men arbetet kring att köpa och sälja aktier tar en del tid. Därför har det startats ett antal mäklare på internet som underlättar för den som vill investera i aktier och fonder. Bland kända aktiemäklare finns Nordnet, Avanza och Aktieinvest. För att kunderna ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt är det bra att välja aktiemäklare med låga avgifter. Vilket alternativ som är bäst av Sveriges börsmäklare beror på hur mycket kunden är villig att investera och nivån av aktivitet som hen kan ägna sig åt på marknaden.

Avanza ger gratis handel till alla kunder som har högst 50 000 kronor på kontot, vilket gör dem till ett bra val för småsparare. Även Nordnet är ett bra val för denna målgrupp, då de ger gratis handel för de som har maximalt 80 000 kronor på kontot. En av de viktigaste faktorerna att tänka på vid val av aktiemäklare är hur högt courtage, det vill säga avgift, de tar ut när de ska genomföra kundens transaktioner.