I Sverige har vi många kända försäkringsbolag som erbjuder utbetalning av pengar mot att kunden gör en inbetalning av en premie eller en avgift. Utbetalningen sker när någon i förväg specifik händelse inträffar, som att kunden drabbas av brott, olyckor eller sjukdomar. Försäkringsbolaget kan vara specialiserat på ett mindre antal försäkringar eller ge skydd med försäkringar inom flera kategorier.

Kända försäkringsbolag

Sammanlagt finns det ungefär 440 försäkringsbolag som är aktiva i Sverige. Man brukar dela in försäkringsmarknaden i två huvudgrupper. Dessa är livförsäkringar och sakförsäkringar. Den sistnämnda gruppen kan delas in i flera undergrupper som djurförsäkringar, trafikförsäkringar, hemförsäkringar och sjukförsäkringar. Livförsäkringar ger utbetalning av pengar när en försäkringstagare avlider. Den som har tecknat försäkringen kan själv välja vilken person som ska vara förmånstagare, det vill säga den som kommer att få ersättning vid dödsfallet.

Idag finns det en stor marknad för livförsäkringar, där kända bolag som Avanza, Skandia och AMF erbjuder tjänsten. Vad gäller sakförsäkringar finns bland andra aktörerna Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, IF och Moderna Försäkringar på marknaden.

Trygg-Hansa

År 1828 bildades ”Städernas allmänna brandstodsbolag” som lade grunden till dagens Trygg-Hansa. Detta förstnämnda bolag slogs år 1971 samman med Livförsäkringsbolaget Trygg och bildade då en ny försäkringskoncern. Trygg-Hansa deltog i många större affärer under början av nittiotalet, vilket fick negativa följder i samverkan med finanskrisen. År 2006 startade de tillsammans med norska Sparebank 1 ett nytt försäkringsbolag vid namn Tre Kronor. Trygg-Hansa sålde senare sin del till försäkringsbolaget Folksam.

Folksam

Folksam är ett annat av de större svenska försäkringsbolagen. Folksam består av en samling mindre försäkringsbolag och två olika koncerner vid namn Folksam Liv och Folksam Sak. Bland de mindre bolagen finns Förenade Liv AB och KPA Pension AB. Nyligen gjordes en intern kontroll hos Folksam där det upptäcktes att personuppgifter för cirka en miljon människor hade delats med Folksams digitala samarbetspartners, bland annat Google, Facebook och Microsoft. Folksam har begärt att uppgifterna ska raderas hos de digitala bolagen då de kan vara känsliga.