Här kan du läsa mer om finansiella aktörer inom försäkring, som Trygg-Hansa och Folksam. Vi beskriver försäkringsbranschen i stora drag och berättar mer om vårt finansiella system.