Som konsument kan det vara svårt att veta vilka försäkringar du behöver för att ha en trygg och fungerande vardag. För att vara säker på att du inte missar att vidta rätt åtgärder innan något allvarligt inträffar kan du dela in dina försäkringar i tre kategorier. Bland dessa finns nödvändiga försäkringar, sådana du behöver ha enligt lagen och de som kan vara bra att ha. Många svenskar brukar idag också investera sin lön på olika sätt, för att bygga upp en buffert eller för att spara till ett ekonomiskt mål.

Många sorters försäkringar

Om du är bilägare är det lag på att ha trafikförsäkring, vilket innebär så kallad hel- eller halvförsäkring. En halvförsäkring ger dig skydd för skador som orsakas om bilen blir stulen. Den ger också ersättning vid räddning och assistans. Helförsäkring ger allt detta men också ett skydd vad gäller vagnskador, till exempel om din bil skadas i en trafikolycka eller om det sker någon annan typ av yttre olyckshändelse.

Andra typer av försäkringar är hemförsäkring som inte är lagstadgad men som kan vara väldigt bra att ha ur många aspekter. Barnförsäkring ger ditt barn ersättning om hen exempelvis drabbas av en kronisk sjukdom eller olycka. Du kan också ha stor nytta av att teckna en försäkring som skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, samt en inkomstförsäkring och en pensionsförsäkring (också kallat pensionssparande).

Goda investeringar

Som privatperson kan du investera din inkomst på olika sätt för att spara till en förmögenhet eller till ett större inköp. Bland det vanligaste är att svenskar investerar i fonder och aktier. Det går också att lägga sina pengar på guld eller fastigheter. Om du väljer att investera dina tillgångar på börsen, i råvaror eller i värdepapper kan du behöva ett särskilt konto. Här finns tre olika sorters kontotyper du kan välja mellan, däribland investeringssparkonto (förkortat ISK), kapitalförsäkring eller aktiedepå. Ett investeringssparkonto är ett bra sätt att komma igång med aktiehandel.