Här på fundior.se kan du läsa om företag som erbjuder olika sorters finansiella tjänster inom investering och försäkring. Vi beskriver Sveriges mest kända försäkringsbolag och hur de är indelade i två grupper. Du får veta mer om hur försäkringsbolaget Trygg-Hansa startades och Folksams säkerhetsläcka där personuppgifter från deras kunder delats med digitala bolag.

Det finansiella systemet

På hemsidan beskriver vi också vårt finansiella system och hur det är uppbyggt. Läs mer om Finansinspektionen och vilka uppgifter det har som myndighet. Inom finansbranschen finns ett antal verksamheter som erbjuder finansiella tjänster. Här finner vi bland annat banker och aktiemäklare. Vi beskriver det svenska bankväsendet och vilka tjänster det erbjuder. Det finns olika typer av banker vilket vi skriver om på hemsidan. Aktiemäklare är en viktig del av det finansiella systemet, och här kan du läsa om kända aktörer som Avanza och Nordnet. Vi beskriver nyttan med finansiella tjänster som kan erbjuda många typer av ekonomiska fördelar. Här finns exempelvis en aktiv marknad, högre avkastning och bättre besparingar och investeringar.

Investeringar och försäkringar

Sveriges invånare är idag ofta beroende av att ha bra försäkringar, exempelvis vad gäller olycksfall och förlorad inkomst. Vi beskriver vilka huvudkategorier det går att dela in försäkringar i, och vilken försäkring som det är lagstiftat att alla bilägare måste ha. Något som många svenskar också gör är att satsa på goda investeringar, där de lägger sin inkomst i olika aktier och fonder för att få en hög avkastning och spara ihop till en förmögenhet eller till ett större inköp. Välkommen att läsa mer här på hemsidan om finansiella företag, system och tjänster.